przewóz na potrzeby własne

Zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne

Każda firma, która korzysta z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, musi posiadać zaświadczenie potwierdzające, że wykonywane przewozy są przewozami drogowymi na potrzeby własne. Zaświadczenie wydawane na takie przewozy na terenie kraju osób lub rzeczy na jeden rok…
Więcej