przetarg

Co bank musi napisać w opinii o wykonawcy

Startujesz w przetargu i potrzebujesz opinii bankowej. Sprawdź, czy ta, którą dostałeś, spełnia wymagania. Zasadą jest, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. Na tej podstawie zamawiający formułują…
Więcej

Wykonawcy mogą uzupełnić brakujące dokumenty

Jeśli wykonawcy nie mają zaświadczenia z urzędu lub podpisu pod oświadczeniem, nie oznacza, że mogą być wykluczeni z przetargu. Jedynym wyjątkiem od zasady, iż w sytuacji braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu oznaczało wykluczenie wykonawcy z przetargu,…
Więcej

Decyzje i emocje w przetargach

Wybór określonej strategii reklamowej, kreacji czy wskazanie agencji jako zwycięzcy przetargu, zawsze budzi wielkie emocje, a dokonywane wybory często zaskakują, wydając się nieracjonalne. Wyznaczeniem optymalnego rozwiązania przez idealnego decydenta zajmuje się większość teorii decyzji. Trudno jednak zastosować algorytmy matematyczne w…
Więcej

Ruszyły prace przy największym przetargu w polskim przemyśle obronnym. MON wyda 20 mld zł

System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej to jedna z największych inwestycji w ramach rządowego programu modernizacji armii. MON chce wydać na ten cel około 20 miliardów złotych. Do pierwszego etapu inwestycji, czyli dialogu technicznego, MON zaprosił sześć konsorcjów i firm produkujących…
Więcej

Urząd Pracy szuka firmy szkoleniowej (księgowość i HR)

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie szuka firmy, która przeprowadzi w tym mieście szkolenie „Księgowość i kadry w małej firmie”, finansowane w ramach projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego…
Więcej

Pomoc w przygotowaniu przetargu dyskwalifikuje wykonawców

Przedsiębiorca, który brał udział w sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia, oszacowaniu jego wartości, przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien zostać wykluczony z postępowania – pisze Rzeczpospolita. Na podstawie art 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU…
Więcej