przerwy w pracy

Za długa przerwa na dymka obniża pensję pracownika

Pracodawca nie może nakazać palaczom zostać dłużej w pracy, by odrobili czas poświęcony na nałóg – stwierdza Rzeczpospolita. – Pracownik może swobodnie dysponować przysługującymi mu przerwami w pracy, bez konieczności ich odpracowania. Należy do nich zaliczyć m.in. 15-minutową przerwę przysługującą,…
Więcej

Jak długo można pracować bez dnia przerwy?

Tygodniowy odpoczynek księgowej można wyznaczyć na początek pierwszego i koniec drugiego tygodnia pracy. Choć to niezgodne z przepisami unijnymi, jest akceptowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Liczba dni pracy z rzędu, jaką można zaplanować pracownikowi, zależy od maksymalnej długości odstępu pomiędzy…
Więcej