przepisy bhp

EU-OSHA rusza z kampanią ochrony zdrowia pracowników

Promocja ochrony zdrowia w miejscu pracy poprawia wydajność i wpływa na dobre samopoczucie pracowników Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) prowadzi obecnie kampanię, zachęcającą do promocji ochrony zdrowia w miejscu zatrudnienia. Celem kampanii jest poprawa stanu zdrowia pracowników,…
Więcej

Jakie warunki pracy należy zapewnić pracownikowi

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich pomieszczeń pracy. Powinny one być utrzymywane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Za niespełnienie odpowiednich standardów pracodawca może ponieść odpowiedzialność. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach pracy warunków, które są odpowiednie ze…
Więcej

Jakie warunki należy zapewnić, aby chronić zdrowie pracowników

Dla niektórych rodzajów prac przepisy szczególne przewidują konkretne wymogi w zakresie ochrony zdrowia pracowników. Jest wiele prac, gdzie ochrona zdrowia pracownika nie została poddana szczególnym uregulowaniom, lecz wynika z ogólnych norm z zakresu bhp. I w tych przypadkach pracodawca ma…
Więcej

Odzież osobista to przychód pracownika

Podatek nie obciąża wartości ubioru służbowego, jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, ani ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. To samo dotyczy odzieży i obuwia należnego na podstawie przepisów BHP, a także ubioru spełniającego funkcje reklamowe. We wszystkich innych sytuacjach…
Więcej