przejęcia

Zarzadzanie zmiana w procesie integracji łączących się firm

Fuzje i przejęcia stanowią integralną część procesu globalizacji – są wykorzystywane jako jeden ze sposobów realizacji strategii przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Do ogólnych przesłanek fuzji i przejęć wykraczających poza granice jednego kraju należy dążenie do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw między innymi…
Więcej

Własny kapitał lub zapłata akcjami

Zasadniczą przeszkodą dla realizacji przejęcia czy fuzji bywa niechęć którejś ze stron do potencjalnej transakcji. Równie istotny bywa brak niezbędnego finansowania. Pierwszym, dostępnym praktycznie dla każdego przedsiębiorcy, źródłem finansowania transakcji fuzji i przejęć są środki własne. Jednak sam fakt posiadania…
Więcej