przedawnienie roszczeń

Ile masz czasu na ściągnięcie długu

Zasadniczo przedsiębiorca ma trzy lata na ściągnięcie swoich należności od kontrahenta zalegającego mu z zapłatą. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli inny przepis przewiduje krótszy termin przedawnienia, to należy stosować ten krótszy termin. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że choć roszczenie o…
Więcej

Skutki podatkowe przedawnienia wierzytelności

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Wskutek przedawnienia zobowiązanie istnieje nadal, dłużnik ma obowiązek spełnić swoje zobowiązanie, ale sam wierzyciel nie może już dochodzić…
Więcej

Przedawnienie roszczeń w praktyce

Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do rzeczywistych stosunków gospodarczych poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia, którego wierzyciel i tak nie dochodzi. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż przedawnienie polega na…
Więcej