private equity

Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą

Private equity oraz venture capital jest to niezwykle efektywna metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, która oprócz gotówki dostarcza także wiedzę. Venture capital jest częścią rynku private equity, który obejmuje inwestycje na rynku niepublicznym, m.in.: dostarczanie kapitału na inkubację pomysłów (zasiew –…
Więcej

Aspekty korporacyjne finansowania MŚP

Zamiar zaangażowania kapitałowego funduszy typu Private Equity po żmudnych procesach due diligence i w trakcie negocjacji umów inwestycyjnych, pociąga za sobą oczekiwanie zasadniczej zmiany struktury organizacyjno-prawnej podmiotów, których działalność ma być wspierana zewnętrznym kapitałem. Zakres i głębokość przedmiotowych zmian jest…
Więcej

Fundusze private equity alternatywą wobec giełdy

  Inwestycje w spółki niepubliczne mogą przynieść wyższe zyski niż lokowanie kapitału w spółki notowane na giełdzie. Ma to szczególne znaczenie podczas dekoniunktury lub niepewnej sytuacji na rynkach kapitałowych. Szansą uczestnictwa w rynku aktywów niepublicznych są fundusze typu private equity….
Więcej

Przychodzi menedżer do właściciela po spółkę…

Poszukując sposobu na pozyskanie kapitału na rozwój firmy lub sposobu na jej zbycie, właściciele rozglądają się za inwestorami strategicznymi oraz możliwością debiutu giełdowego. Bardzo często zapominają oni jednak  o innej popularnej formie zbycia firmy … sprzedaży jej swoim własnym menedżerom….
Więcej

Branże atrakcyjne dla funduszy private equity

Wybór branż, w które chcą obecnie inwestować fundusze private equity jest uzależniony od tego, jak poszczególne fundusze oceniają stan światowej gospodarki. Riverside przedstawia analizę najbardziej interesujących branż. Koniec kryzysu, długi okres stagnacji, czy może pogorszenie sytuacji światowej gospodarki – to…
Więcej