prawo pracy

Prawo do dłuższego urlopu,

Wykonywanie niektórych zawodów daje prawo do dodatkowego, płatnego urlopu. Takie uprawnienia przysługują między innymi następującym grupom pracowników: • Funkcjonariuszom straży granicznej, • Prokuratorom, • Funkcjonariuszom celnym, • Policjantom, • Sędziom, • Radcom Prokuratorii Generalnej, • Urzędnikom Służby Cywilnej, • Pracownikom…
Więcej

Kodeks pracy pozostaje w tyle za przepisami unijnymi

Polski parlament popełnił błędy przy wdrażaniu europejskiego prawa pracy. Największym uchybieniem – na szczęście już zlikwidowanym – był brak przepisów przyznających pracownikom prawo do informacji i konsultacji z nimi spraw firmowych związanych z zatrudnieniem. Trzeba jednak również poprawić przepisy dotyczące:…
Więcej

Precyzyjne i jasne zapisy służą pracodawcy i pracownikom

Regulamin pracy jest jednym z podstawowych zakładowych aktów prawa pracy. Dobrze ułożony może istotnie poprawić funkcjonowanie zakładu pracy i wzajemne relacje pracodawcy z pracownikami. Regulamin może być wprowadzony u każdego pracodawcy, bez względu na formę działania czy liczbę pracowników. Obowiązek…
Więcej