prawo pracy

Precyzyjne i jasne zapisy służą pracodawcy i pracownikom

Regulamin pracy jest jednym z podstawowych zakładowych aktów prawa pracy. Dobrze ułożony może istotnie poprawić funkcjonowanie zakładu pracy i wzajemne relacje pracodawcy z pracownikami. Regulamin może być wprowadzony u każdego pracodawcy, bez względu na formę działania czy liczbę pracowników. Obowiązek…
Więcej

Zmniejszając płacę, daj odprawę

Warunki zatrudnienia, ustalone w umowie pracę mogą zostać zmienione przez pracodawcę. Dotyczy to ogólnych uprawnień pracownika wynikających ze stosunku pracy, jak również z finansowych warunków zatrudnienia. Te ostatnie mogą być określone w regulaminie wynagrodzenia lub w układzie zbiorowym pracy, a…
Więcej

Są obowiązki, ale są i korzyści

Zaledwie co dziesiąta osoba niepełnosprawna pracuje. Tylko 5 proc. polskich przedsiębiorców chce zatrudniać niepełnosprawnych – odsetek firm gotowych przyjąć do pracy osobę niewidomą jest jeszcze mniejszy. Tymczasem niewidomi i słabo widzący mogą pracować dzięki nowoczesnym technologiom i specjalnemu oprogramowaniu, które…
Więcej