prawo pracy

Gdy pracodawca zatrudnia pracowników w szczególnych warunkach

Dla zatrudnionych wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ma ogromne znaczenie. Wiąże się bowiem z możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę. A co znaczy dla pracodawcy? To zależy, w jakiej sferze gospodarki funkcjonuje. Nie ma żadnej swobody przy…
Więcej

Gdy pracownik wyrządził szkodę osobie trzeciej

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej, podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. Ma jednak prawo dochodzenia zwrotu tego świadczenia od pracownika. Nawet po naprawieniu szkody przez pracodawcę pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko wówczas, gdy zachodzą podstawy do…
Więcej

Jak rekompensować pracę w nadgodzinach

Prawie każdemu pracownikowi pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Musi to jednak zrekompensować – albo wynagrodzeniem, albo udzielając czasu wolnego. Jeżeli pracownik wykorzystuje czas wolny w zamian za nadgodziny, to nie przysługuje mu już dodatek za pracę nadliczbową….
Więcej

Czasami należy się wynagrodzenie za przestój,

Niekiedy pracodawca nie może zapewnić zatrudnionym pracy. Jeżeli chce przeczekać ten czas bez zwalniania załogi, to za okres przestoju musi wypłacić pracownikom wynagrodzenie. Przestój to sytuacja, w której zatrudniony choć nie wykonuje obowiązków pracowniczych, może zachować prawo do wynagrodzenia (artykuł…
Więcej