prawo pracy

Prawo do dłuższego urlopu,

Wykonywanie niektórych zawodów daje prawo do dodatkowego, płatnego urlopu. Takie uprawnienia przysługują między innymi następującym grupom pracowników: • Funkcjonariuszom straży granicznej, • Prokuratorom, • Funkcjonariuszom celnym, • Policjantom, • Sędziom, • Radcom Prokuratorii Generalnej, • Urzędnikom Służby Cywilnej, • Pracownikom…
Więcej