prawo pracy

Wolne poza przysługującym urlopem

Czasem pracownik nie może się stawić w pracy z powodu nadzwyczajnych okoliczności rodzinnych czy realizacji obowiązków obywatelskich. W takich przypadkach prawo przewiduje możliwość uzyskania płatnego zwolnienia od pracy. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy w związku ze: ślubem pracownika…
Więcej

Gdy pracodawca zatrudnia pracowników w szczególnych warunkach

Dla zatrudnionych wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ma ogromne znaczenie. Wiąże się bowiem z możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę. A co znaczy dla pracodawcy? To zależy, w jakiej sferze gospodarki funkcjonuje. Nie ma żadnej swobody przy…
Więcej

Gdy pracownik wyrządził szkodę osobie trzeciej

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej, podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. Ma jednak prawo dochodzenia zwrotu tego świadczenia od pracownika. Nawet po naprawieniu szkody przez pracodawcę pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko wówczas, gdy zachodzą podstawy do…
Więcej