prawo pracy

Jak rekompensować pracę w nadgodzinach

Prawie każdemu pracownikowi pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Musi to jednak zrekompensować – albo wynagrodzeniem, albo udzielając czasu wolnego. Jeżeli pracownik wykorzystuje czas wolny w zamian za nadgodziny, to nie przysługuje mu już dodatek za pracę nadliczbową….
Więcej

Czasami należy się wynagrodzenie za przestój,

Niekiedy pracodawca nie może zapewnić zatrudnionym pracy. Jeżeli chce przeczekać ten czas bez zwalniania załogi, to za okres przestoju musi wypłacić pracownikom wynagrodzenie. Przestój to sytuacja, w której zatrudniony choć nie wykonuje obowiązków pracowniczych, może zachować prawo do wynagrodzenia (artykuł…
Więcej