prawo pracy

Czasami należy się wynagrodzenie za przestój,

Niekiedy pracodawca nie może zapewnić zatrudnionym pracy. Jeżeli chce przeczekać ten czas bez zwalniania załogi, to za okres przestoju musi wypłacić pracownikom wynagrodzenie. Przestój to sytuacja, w której zatrudniony choć nie wykonuje obowiązków pracowniczych, może zachować prawo do wynagrodzenia (artykuł…
Więcej