pracownik

Menedżer skutecznie do firmy przywiązany

Każda organizacja jest unikalna, z tego powodu istnieją różne kryteria doboru kadry menedżerskiej. Dwa główne powody, dla których konieczne jest ciągłe dokształcanie pracowników, podnoszenie ich umiejętności oraz większa integracja z firmą. Kluczowym punktem wyjścia w procesie tworzenia kadry zarządzającej jest…
Więcej

Sejm o zatrudnianiu cudzoziemców

Sejm przyjął w piątek w głosowaniach wszystkie 11 poprawek Senatu do ustawy o skutkach powierzania pracy obcokrajowcom przebywającym w Polsce wbrew przepisom. Celem ustawy jest ograniczenie zatrudniania cudzoziemców nielegalnie przebywających w naszym kraju. Poprawki miały charakter doprecyzowujący i redakcyjny; prawie…
Więcej

Użyczenie pracownika: oddelegowanie czy usługa?

Spółka użyczyła spółce siostrze na okres roku pracownika, który odpowiada za działania marketingowe. Wykonując swoje obowiązki, podlega nadzorowi ze strony tej spółki siostry. Rozliczenia z tego tytułu następują w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur. Jak należy potraktować takie użyczenie…
Więcej