pracodawca

Cudzoziemiec zatrudniony na podstawie porozumienia firm

Jakim systemem ubezpieczeń objąć cudzoziemca zatrudnionego w naszej firmie? Miejscem podlegania ubezpieczeniu społecznemu w UE jest miejsce wykonywania pracy. Mamy taką sytuację nawet jeśli pracownik ten zamieszkuje na terytorium innego państwa UE lub jeżeli przedsiębiorca, albo pracodawca, który go zatrudnia,…
Więcej

Jak pracownik porzuci pracę to kłopoty ma pracodawca

Pomimo dużego bezrobocia wciąż mamy do czynienia ze zjawiskiem porzucania pracy przez pracowników. Najczęściej porzucają pracę młodzi ludzie o krótkim stażu zawodowym, którzy znaleźli bardziej atrakcyjną pracę od wykonywanej. Porzucenie pracy nie zwalnia pracodawcy z konieczności wypowiedzenia umowy z takim…
Więcej

Pozwany pracodawca musi być właściwie reprezentowany

W imieniu szefa na rozprawie może wystąpić jego pracownik lub prawnik. Koszty wywołane jego niesumiennością obciążą jednak firmę – zwraca uwagę Rzeczpospolita. Zgodnie z art. 470 kodeksu postępowania cywilnego jeśli sąd podejmie czynności wyjaśniające lub zarządzi osobiste stawiennictwo na rozprawę,…
Więcej

Zatrudnianie pracownika krok po kroku

Dopóki przedsiębiorca samodzielnie prowadzi biznes, dopóty stres i odpowiedzialność wiążą się wyłącznie z własną działalnością. Wyzwań i obowiązków przybywa mu, gdy zdecyduje się zaangażować w firmie inne osoby. Nawet przyjęcie jednej osoby powoduje, że przedsiębiorca staje się pracodawcą. Zgodnie bowiem…
Więcej

Służba bezpieczeństwa i higieny a liczba zatrudnionych

Specjaliści spoza zakładu mogą wykonywać zadania służby bezpieczeństwa i higieny niezależnie od liczby zatrudnionych, jeżeli w załodze nie ma do tego kompetentnych pracowników. Pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Taki obowiązek nakłada…
Więcej