postepowanie upadłościowe

Naprawa spółek – reaktywacja

Firmy nie korzystają z postępowania naprawczego. Dlaczego? Bo przepisy są skomplikowane i niejasne. Jednak wkrótce może się to zmienić. – Postępowanie naprawcze nie działa, gdyż wielu biznesmenów przypomina sobie o nim wtedy, kiedy firma jest już zbyt zadłużona. Problem w…
Więcej

Postępowanie naprawcze zamiast upadłości

Z możliwości wszczęcia postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością korzysta niewielu przedsiębiorców. Nie wierzą w skuteczność procedury zapisanej w prawie upadłościowym i naprawczym z 2003 roku. I choć przygotowywany jest już projekt nowelizacji tej ustawy, a szczególnie części czwartej, dotyczącej…
Więcej

W jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku spółek prawa handlowego ciąży na każdym ze wspólników spółki osobowej (poza komandytariuszem w spółce komandytowej i akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej). Obowiązek taki spoczywa także na każdym z członków zarządu spółki kapitałowej. Zgodnie…
Więcej

Co to znaczy, że przedsiębiorca ma kuratora

Przedsiębiorcy, którzy natrafiają na kuratora w innej firmie, powinni sprawdzić, w jakim postępowaniu został on ustanowiony. Od tego zależy bowiem zakres jego kompetencji. Zasadniczo sądy ustanawiają kuratorów dla przedsiębiorców, gdy ci nie radzą sobie z wykonywaniem obowiązków nałożonych na nich…
Więcej

Gdy dłużnik pada, chroń się przed przedawnieniem długu

Postępowanie upadłościowe służy wspólnemu dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Artykuł wyjaśnia problem postępowania upadłościowego oraz wierzytelności na przykładzie upadłości obejmującej likwidacje majątku. Czynnością przerywającą bieg przedawnienia jest zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego. Po każdym przerwaniu przedawnienie…
Więcej