postępowanie sądowe zagranicą

Prawo unijne nie jest korzystne dla eksporterów

Polscy przedsiębiorcy prowadzący interesy z kontrahentami unijnymi muszą się liczyć z tym, że gdy trzeba będzie przymusowo ściągać należność za dostarczony towar, nie będą mogli pozwać dłużnika przed polski sąd. Postępowanie sądowe zagranicą wiąże się z barierą językową, nieznaną procedurą,…
Więcej