postępowanie podatkowe

Jak skutecznie dochodzić swoich praw

Jeśli podatnik stwierdzi, że na skutek niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym powstała u niego nadpłata podatku ma prawo wystąpić do naczelnika urzędu celnego. We wniosku tym powinien przedstawić argumenty za niezgodnością kwestionowanego przepisu z prawem wspólnotowym. Ponieważ polscy urzędnicy…
Więcej

Walka na argumenty, czyli jak sobie radzić w trakcie postępowania

Po zakończeniu kontroli urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe (chyba że wszystko jest w porządku) i wykorzystuje w nim zebrany materiał dowodowy. Dopiero postępowanie kończy się wydaniem decyzji podatkowej. Przepisy nie określają, ile czasu ma urząd na wszczęcie postępowania. Co istotne,…
Więcej

O czym pamiętać podczas wizyty w urzędzie skarbowym

Każdy przedsiębiorca, prowadząc własną firmę, wcześniej czy później będzie musiał osobiście stawić się w urzędzie skarbowym. Najczęściej stawienie się w urzędzie jest spowodowane otrzymaniem wezwania. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej…
Więcej

Nie czekaj bez końca, złóż ponaglenie

Ordynacja podatkowa wyznacza terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym. W razie ich przekroczenia, podatnik i płatnik mogą wystąpić z ponagleniem do organu wyższego stopnia, a potem skarżyć się na opieszałość do sądu administracyjnego. Ustawodawca nie wyznaczył jednak terminów w odniesieniu…
Więcej