postępowanie naprawcze

Naprawa spółek – reaktywacja

Firmy nie korzystają z postępowania naprawczego. Dlaczego? Bo przepisy są skomplikowane i niejasne. Jednak wkrótce może się to zmienić. – Postępowanie naprawcze nie działa, gdyż wielu biznesmenów przypomina sobie o nim wtedy, kiedy firma jest już zbyt zadłużona. Problem w…
Więcej

Postępowanie naprawcze zamiast upadłości

Z możliwości wszczęcia postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością korzysta niewielu przedsiębiorców. Nie wierzą w skuteczność procedury zapisanej w prawie upadłościowym i naprawczym z 2003 roku. I choć przygotowywany jest już projekt nowelizacji tej ustawy, a szczególnie części czwartej, dotyczącej…
Więcej

Jak obronić się przed bankructwem

Każdy przedsiębiorca, który wprawdzie spłaca długi, a mimo to jest oczywiste, że niedługo stanie się niewypłacalny, może skorzystać z postępowania naprawczego. Daje ono szansę wyprowadzenia firmy z kryzysu. Dotyczy ono wszystkich przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności. Postępowanie naprawcze…
Więcej

Ile kosztuje postępowanie naprawcze

Postępowanie naprawcze ma – jak mówi prawo upadłościowe i naprawcze przywrócić przedsiębiorcy zdolność do konkurowania na rynku. W trakcie zgromadzenia wierzyciele, którym przedsiębiorca jest coś winien, głosują nad zaproponowanymi przez niego działaniami naprawczymi (czyli tzw. układem). Skutkiem przyjęcia układu może…
Więcej