pomoc publiczna

Który termin nabycia pomocy publicznej uwzględnić

Przedsiębiorca powinien znać datę przyznania pomocy publicznej, jednak nie zawsze oznacza to dzień, gdy pieniądze wpływają na jego konto. Czy zatem zakład pracy chronionej, korzystający z dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ZUS może taką formę pomocy uznać za pomoc de minimis?…
Więcej

Żądania we wniosku muszą być realne

Przesłanką umorzenia odsetek skarbowych oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty może być ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jeżeli organ podatkowy przeanalizował, czy powyższe przesłanki nie wystąpiły i odpowiednio uzasadnił swoją decyzję, to do niego należy wybór rozstrzygnięcia. Najczęstszym argumentem…
Więcej

PFRON WYPŁACI POMOC ZA GRUDZIEŃ NA STARYCH ZASADACH

Nowe przepisy przewidują, że pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymają dofinansowanie 75 proc. kosztów ich płacy, czyli wynagrodzenia i składek ZUS. Nowela ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r., czyli blisko tydzień przed terminem, do którego prezydent musi ją podpisać…
Więcej

Refundacja zamiast dofinansowania na niepełnosprawnych

Firmy zatrudniające inwalidów najpierw będą musiały opłacić za nich składki ZUS, a potem wystąpić o ich zwrot do PFRON. Takie zmiany w pomocy publicznej dla przedsiębiorców przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Prace…
Więcej

Masz niepełnosprawnych, rozlicz się z dofinansowania

Jeszcze tylko tydzień mają pracodawcy na rozliczenie otrzymanego w ubiegłym roku dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ci, którzy w 2006 r. korzystali z pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych, otrzymywali ją w formie zaliczek. Teraz muszą się z nich rozliczyć. Do 15…
Więcej

Żeby dostać pomoc, trzeba poczekać na nowe przepisy

Od l stycznia br. przedsiębiorcy nie dostają zezwoleń na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych. Ich wydawanie ma być wkrótce wznowione. Z chwilą gdy zezwolenia będą ponownie wydawane, przedsiębiorcy będą korzystać ze „strefowych” przywilejów już na nowych warunkach. Wszystko to dlatego,…
Więcej