polecenie służbowe

Radca prawny może zignorować polecenie pracodawcy

Radca prawny może wykonywać swój zawód, będący zawodem zaufania publicznego, w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego, czy w ramach tzw. spółek prawniczych. Bez względu na formę, świadcząc pomoc prawną, zachowuje pełną niezależność. Jest to…
Więcej

Rozwiązanie umowy o pracę za niewykonanie polecenia

Niewykonanie polecenia pracodawcy może się skończyć rozwiązaniem umowy o pracę. Ale nie wtedy gdy pracownik nie był w stanie ponieść jego kosztów, a nie otrzymał zaliczki. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz…
Więcej

Pracodawca może zlecić pracę w nadgodzinach

Obowiązek wykonywania poleceń wynika z zasady podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy i odróżnia stosunek pracy od innych form świadczenia pracy (np. umów zlecenia, umów o dzieło). Powinności tej odpowiada po stronie pracodawcy uprawnienie do wydawania poleceń w ramach przysługujących mu kompetencji…
Więcej

Gdy pracownik odmawia wykonania polecenia

Według art. 100 k.p. pracownik ma wykonywać pracę starannie i sumiennie. Sumienne wykonywanie pracy oznacza świadczenie jej przy wykorzystaniu przez pracownika doświadczenia, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności. Do obowiązków zatrudnionego należy stosowanie się do poleceń pracodawcy. Pracownik musi przestrzegać takich poleceń,…
Więcej