podnoszenie kwalifikacji

Szkolenia dla pracowników bez ryzyka dla firmy

Pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy mogą dokształcać się samodzielnie lub na podstawie skierowania pracodawcy. Ta różnica ma duże znaczenie przy określaniu praw i obowiązków zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Zakres…
Więcej

Pracodawcy nie chcą wspierać rozwoju pracowników

Polscy pracodawcy wyjątkowo niechętnie wspierają rozwój zawodowy pracowników. Możliwość podnoszenia kwalifikacji to priorytet dla osób poszukujących pracy. Dla firm – nie. Szkolenia to dla wielu polskich pracodawców zbędny wydatek. Jak wynika z badania firmy doradztwa personalnego Kelly Services, 29 proc….
Więcej

Szkolenie na życzenie

Wiele przedsiębiorstw traktuje szkolenia jako element budowania więzi w zespole oraz rozwoju pracowników. Szkolenie znaleźć i zorganizować to niby żadna trudność. Owszem, ale najpierw należy zrozumieć faktyczne potrzeby szkoleniowe firmy, a dopiero później skupić się na odnalezieniu usług trenerskich. Jak…
Więcej

Obowiązują nowe zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

16 lipca wchodzą w życie zmienione przepisy dotyczące reguł, na jakich podwładni mogą się dokształcać. Nowela dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca ubiegłego roku. Skąd zmiana” W wyroku z 31 marca 2009 r. (K 28/08) TK stwierdził…
Więcej

Recepta na bezrobocie

Ministerstwo Pracy chce zwiększyć możliwości przekwalifikowania zawodowego bezrobotnych. W projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znalazły się rozwiązania, które mają zachęcić dorosłych do uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Ma temu służyć nowy instrument zmniejszania bezrobocia – przygotowanie…
Więcej