podatnik

Jak skutecznie dochodzić swoich praw

Jeśli podatnik stwierdzi, że na skutek niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym powstała u niego nadpłata podatku ma prawo wystąpić do naczelnika urzędu celnego. We wniosku tym powinien przedstawić argumenty za niezgodnością kwestionowanego przepisu z prawem wspólnotowym. Ponieważ polscy urzędnicy…
Więcej

Ułatwiać, nie utrudniać

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej dokument „„Podstawowe zakresy obszarów kontroli podatkowej”, w którym ujawnia, co urzędy skarbowe będą kontrolować u przedsiębiorców w 2006 roku. Urzędnicy skarbowi wyjaśniają, że wytyczne wskazują, gdzie występuje najwięcej nadużyć, co nie oznacza, że…
Więcej