Podatki

Zaniechałeś inwestycji, nie będziesz mieć kosztów

Zdarza się, że z przyczyn ekonomicznych firma nie może kontynuować rozpoczętej inwestycji. Decyzja o jej zaniechaniu pociąga za sobą wiele konsekwencji podatkowych. Zaniechanie inwestycji oznacza brak podejmowania kolejnych czynności związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym. Nie jest to przesunięcie inwestycji w…
Więcej

Podatek liniowy

Prawo do stosowania stawki liniowej nie dotyczy wszystkich podatników: nie mogą jej stosować podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub…
Więcej