Podatki

Kiedy od środków pomocowych trzeba zapłacić podatek

Dotacje z funduszu Phare są przychodem przedsiębiorcy zwolnionym z podatku dochodowego (jako środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej). Natomiast środki pochodzące z funduszy strukturalnych nie korzystają z tego zwolnienia, ale za to – jeśli służą sfinansowaniu inwestycji – nie stanowią przychodu…
Więcej

Walka na argumenty, czyli jak sobie radzić w trakcie postępowania

Po zakończeniu kontroli urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe (chyba że wszystko jest w porządku) i wykorzystuje w nim zebrany materiał dowodowy. Dopiero postępowanie kończy się wydaniem decyzji podatkowej. Przepisy nie określają, ile czasu ma urząd na wszczęcie postępowania. Co istotne,…
Więcej

Zaniechałeś inwestycji, nie będziesz mieć kosztów

Zdarza się, że z przyczyn ekonomicznych firma nie może kontynuować rozpoczętej inwestycji. Decyzja o jej zaniechaniu pociąga za sobą wiele konsekwencji podatkowych. Zaniechanie inwestycji oznacza brak podejmowania kolejnych czynności związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym. Nie jest to przesunięcie inwestycji w…
Więcej