Podatki

Dla małych przedsiębiorstw ryczałty pozostają

Propozycja likwidacji ryczałtów nie zostanie zrealizowana. Jednak ta forma rozliczania przejdzie pewne modyfikacje. Jednak korzystanie z ryczałtów podatkowych będzie kwestią wyboru. Zmniejszenia liczby przedsiębiorców korzystających z ryczałtu od przychodów można się spodziewać w 2008 r. Powodem będzie obniżenie limitu przychodów…
Więcej

Bez ubezpieczenia nie zaliczysz straty do kosztów

Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów (osobowych i ciężarowych) oraz kosztów ich remontów powypadkowych możemy uznać za koszt podatkowy tylko pod warunkiem, że zawarliśmy umowę dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu. Chodzi tu o ubezpieczenie autocasco (AC). Nie wystarczy, że posiadamy…
Więcej

Podatki nie zachęcają do partnerstwa

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) weszła w życie ponad rok temu, natomiast w czerwcu tego roku minister gospodarki wydał trzy rozporządzenia wykonawcze do niej, które miały na celu uproszczenie i odbiurokratyzowanie projektów publiczno-prywatnych. W ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przedsiębiorcy…
Więcej

Kiedy od środków pomocowych trzeba zapłacić podatek

Dotacje z funduszu Phare są przychodem przedsiębiorcy zwolnionym z podatku dochodowego (jako środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej). Natomiast środki pochodzące z funduszy strukturalnych nie korzystają z tego zwolnienia, ale za to – jeśli służą sfinansowaniu inwestycji – nie stanowią przychodu…
Więcej

Walka na argumenty, czyli jak sobie radzić w trakcie postępowania

Po zakończeniu kontroli urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe (chyba że wszystko jest w porządku) i wykorzystuje w nim zebrany materiał dowodowy. Dopiero postępowanie kończy się wydaniem decyzji podatkowej. Przepisy nie określają, ile czasu ma urząd na wszczęcie postępowania. Co istotne,…
Więcej