podatek dochodowy

Spółka podzielona, ale nie spółka oskubana

Spółki kapitałowe dzielą się przede wszystkim ze względów biznesowych. Czasami o podziale decydują odmienne wizje prowadzenia biznesu wspólników lub akcjonariuszy. Kiedy indziej chodzi o oddzielenie różnych rodzajów działalności. – Praktyka biznesowa pokazuje, że bardzo istotną informacją związaną z podziałem jest…
Więcej

Niewiele zapłacisz fiskusowi

Przy tworzeniu funduszu socjalnego i gospodarowaniu nim trzeba uwzględniać konsekwencje podatkowe i związane z tym ewentualnie obowiązki wobec fiskusa. Odpisy na fundusz i zwiększenia są kosztem firmy, pomniejszają więc dochód do opodatkowania. Natomiast świadczenia są z reguły wolne od podatku….
Więcej

Mało podatkowych przywilejów

Zakłady pracy chronionej nie są już zwolnione od podatku dochodowego. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może natomiast otrzymać pomoc finansową, np. dofinansowanie do ich wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Taka dotacja jest nieopodatkowana. Jednak wydatki sfinansowane ze zwolnionych…
Więcej

Podatek liniowy

Prawo do stosowania stawki liniowej nie dotyczy wszystkich podatników: nie mogą jej stosować podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub…
Więcej

Nie dla pazerności fiskusa

  Fiskus próbuje opodatkować kolejne pozapłacowe świadczenia pracownicze, np. imprezy integracyjne. Jeżeli tak dalej pójdzie to urzędy skarbowe będą sięgać po podatek od wszystkich dodatkowych świadczeń pracowniczych. Dlatego Rada Podatkowa PKPP Lewiatan apeluje do resortu finansów, aby zmienił obowiązujące przepisy….
Więcej