podatek dochodowy

Pracownik dostał świadczenie, dlatego zapłaci podatek

Wszelkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi na rzecz swoich pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno wydatków bezpośrednich, wynikających z zatrudnienia, jak i pośrednich – nawet jeżeli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego pracy lub…
Więcej

Księga musi być rzetelna i bezbłędna

Jeśli urząd uzna, że zapisy w księdze są nieprawdziwe, sam oszacuje nasze dochody. Podobnie będzie wtedy, gdy prowadzimy księgę niezgodnie z rozporządzeniem ministra finansów. Wśród dowodów w postępowaniu podatkowym księga jest traktowana priorytetowo, gdyż na jej podstawie ustalamy podstawę opodatkowania….
Więcej

Spółka podzielona, ale nie spółka oskubana

Spółki kapitałowe dzielą się przede wszystkim ze względów biznesowych. Czasami o podziale decydują odmienne wizje prowadzenia biznesu wspólników lub akcjonariuszy. Kiedy indziej chodzi o oddzielenie różnych rodzajów działalności. – Praktyka biznesowa pokazuje, że bardzo istotną informacją związaną z podziałem jest…
Więcej

Niewiele zapłacisz fiskusowi

Przy tworzeniu funduszu socjalnego i gospodarowaniu nim trzeba uwzględniać konsekwencje podatkowe i związane z tym ewentualnie obowiązki wobec fiskusa. Odpisy na fundusz i zwiększenia są kosztem firmy, pomniejszają więc dochód do opodatkowania. Natomiast świadczenia są z reguły wolne od podatku….
Więcej