Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jak uzyskać pieniądze na niepełnosprawnego pracownika

Coraz więcej firm zatrudniających osoby niepełnosprawne a niebędących zakładami pracy chronionej, chce uzyskać wsparcie z tego tytułu. Ich właściciele pytają, jakich formalności muszą w tym celu dopełnić. Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób…
Więcej

Coraz mniej inwalidów dostaje pieniądze z PFRON

Po zmianie przepisów dofinansowań z funduszu nie dostaje już 35 tys. niepełnosprawnych i ponad 1,3 tys. firm. Tak wynika z najnowszych danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pokazują one dobitnie, jakie są skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i…
Więcej

Na jakie preferencje może liczyć pracodawca

Pracodawcy, którzy zatrudnią niepełnosprawnego, mogą liczyć m.in. na dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne i do wynagrodzeń takiego pracownika. Firmy, które nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, są z tego tytułu zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych….
Więcej