Państwowa inspekcja Pracy

Do kogo po zaległe wynagrodzenie?

Przypadki niewywiązania się pracodawcy z obowiązku wypłacenia wynagrodzenia za pracę nie należą do rzadkości. W zdecydowanej większości wynika to z problemów finansowych firm, które z różnych powodów tracą zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. W wielu przypadkach pierwszym organem, który…
Więcej

Inspekcja skontroluje firmowe płace

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plany kontrolne na zbliżający się rok. Przedsiębiorcy muszą się przygotować na krótkotrwałe kontrole nastawione na wykrycie nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia. Będą to kontrole nękające, tzn. prowadzone u danego pracodawcy cyklicznie, nawet w…
Więcej

Nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Firmy wyzyskujące zatrudnionych będą dyscyplinowane wysokimi grzywnami i częstszymi kontrolami. Grozi to im już od l lipca. Tego dnia wejdzie bowiem w życie nowa ustawa z 13 kwietnia bieżącego roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Tydzień temu Sejm przegłosował poprawki izby…
Więcej

Inspektorzy pracy będą karać szybciej i surowiej

Pracodawcy wyzyskujący zatrudnionych będą dyscyplinowani wysokimi grzywnami i częstszymi kontrolami. Środki te inspektorzy zastosują od l lipca. Od tego dnia przedsiębiorcy zbytnio eksploatujący personel mogą mieć kłopoty ze spokojnym snem. Przestaną im się bowiem kalkulować zaległe pensje, przeterminowane urlopy pracowników,…
Więcej

30 tys. zł kary za łamanie praw zatrudnionych

Wytaczamy walkę pozornemu samozatrudnieniu – stwierdził prezydent Lech Kaczyński, którego projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy będzie dziś głosowany przez posłów. Jeśli regulacje zostaną przyjęte, umożliwią inspekcji pracy sprawdzanie stosowania przepisów bhp wobec osób samozatrudnionych oraz prowadzących działalność gospodarczą na…
Więcej

Jak Państwowa Inspekcja Pracy może kwestionować samozatrudnienie

Państwowa Inspekcja Pracy bada, czy pracodawcy nie dopuszczają się w stosunku do zatrudnionych osób czynów, które kodeks pracy uważa za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jest wśród nich wykroczenie polegającego na tym, że kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu…
Więcej