outsourcing

Zarządzanie dokumentami

Instytucje bankowo-finansowe mają do czynienia z ogromną ilością korespondencji oraz dokumentów. Prawo wymaga, aby dokumentacja była przechowywana przez określoną liczbę lat i dopiero wtedy niszczona w odpowiedni sposób. Kolejnym problemem związanym z przechowywaniem ogromnej ilości dokumentów jest swobodny dostęp do…
Więcej

Dokumenty w obiegu

Zastępowanie dokumentów drukowanych elektronicznymi odpowiednikami determinowane jest kilkoma czynnikami. Wśród korzyści, które są związane z elektronicznym gromadzeniem dokumentów najczęściej wymienia się zwiększenie dostępności dokumentów, przyspieszenie ich przetwarzania oraz ograniczenie kosztów. Zarządzanie dokumentami jest pojęciem niezwykle pojemnym. Obejmuje ono proste archiwizowanie…
Więcej

Outsourcer cię wyręczy

Polski rynek outsourcingowy charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu. Zawierane umowy dotyczą głównie zarządzania infrastrukturą informatyczną. Niesłabnącą popularnością cieszy się też zlecanie na zewnątrz sprzątania, ochrony mienia czy kateringu. Coraz śmielej outsourcing wkracza w dziedzinę zarządzania personelem, pracy czasowej i logistyki….
Więcej