outsourcing

E-dokumenty dają wiele korzyści

Główną korzyścią ze stosowania systemów elektronicznych do obsługi dokumentacji jest możliwość sprawnego zapanowania nad chaosem informacji. Obecnie w biznesie można zauważyć modę na outsourcing, tzn. wydzielanie i kupowanie na zewnątrz usług, które są konieczne do działania przedsiębiorstwa. Podobna sytuacja panuje…
Więcej

O krok dalej

Polskie przedsiębiorstwa coraz intensywniej wykorzystują potencjał płynący z outsourcingu. Po outsourcingu infrastruktury IT firmy zaczynają zastanawiać się nad outsourcingiem obsługi procesów biznesowych (Business Process Outsourcing), a nawet aplikacji krytycznych. Mówi się już także o przejmowaniu przez firmę zewnętrzną części odpowiedzialności…
Więcej

GRANICE BEZPIECZNEGO OUTSOURCINGU IT w administracji publicznej

13 czerwca 2006 roku, Warszawa Program: 10:00 Wykład i dyskusja: Specyfika kontraktu na outsourcing informatyki, zawieranego przez jednostkę administracyjną. Dozwolone obszary (zakresy) umów. Stosowane modele umów outsourcingu. Kryteria wyboru outsousera. Przetarg na outsourcing. Proces negocjacji kontraktu oraz elementy składowe poprawnej…
Więcej

Już na starcie musi być dostęp do internetu

Do niedawna, pierwszą inwestycją nowopowstających firm było założenie telefonu. Dziś jest nią bardzo często zapewnienie dostępu do Internetu. Internet nie tylko zmienia sposób, w jaki prowadzi się firmę. Zmienił także potrzeby w dziedzinie jej wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne. Dlatego…
Więcej