organizacje związkowe

Nie od razu u pracodawcy powstaje związek zawodowy

Z pewnością wielu pracodawców przyzna, że łatwiej byłoby im funkcjonować, gdyby nie obecność związkowców w firmie Tam jednak, gdzie są, mobilizują szefa do przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia. Związki zawodowe to dobrowolne i samorządne organizacje pracowników, które powołano do reprezentowania i…
Więcej

#MPR#GP: Prezes podzieli się informacjami o firmie

Resort pracy musi zmienić przepisy regulujące działanie rad, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Rząd chce nakazać członkom rad pracowników przekazywanie informacji o firmie wszystkim zatrudnionym. Pracownicy będą wybierać przedstawicieli do rady, nawet jeśli w firmie działa związek zawodowy. Ministerstwo Pracy i…
Więcej