ordynacja podatkowa

Pożyczki będą teraz miały trudniejsze życie

Od l stycznia wejdą w życie nowe przepisy podatkowe. Z punktu widzenia podatników najważniejsze zmiany w ordynacji podatkowej obejmą interpretacje prawa podatkowego. Wchodzą one w życie l lipca 2007 r. Kompetencje do wydawania interpretacji indywidualnych odebrano organom podatkowym pierwszej instancji…
Więcej

Jak fiskus kontroluje i ocenia działalność gospodarczą

Wprowadzenie nowej definicji działalności gospodarczej wiąże się z kontrolą faktycznie wykonywanych czynności w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z samozatrudnieniem czy stosunkiem pracy. Do oceny i kontroli będą uprawnione organy podatkowe. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej…
Więcej

Jak uzyskać interpretację podatkową

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa od l stycznia 2007 r. wydawaniem interpretacji podatkowych będzie zajmował się przede wszystkim minister finansów. Dziś robią to organy podatkowe. W celu zapewnienia jednolitości wydawanych interpretacji, a…
Więcej

Za błędy w zaliczkach zawsze odpowiada pracodawca

Nowelizacja ordynacji podatkowej, która wchodzi w życie 1 stycznia przyszłego roku, zmniejsza odpowiedzialność osób fizycznych za niepobranie zaliczki przez płatnika. – Nowe przepisy ograniczają odpowiedzialność pracowników oraz zleceniodawców przed urzędem skarbowym. Jeśli zaliczka na PIT nie zostanie pobrana ze względu…
Więcej

Nie czekaj bez końca, złóż ponaglenie

Ordynacja podatkowa wyznacza terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym. W razie ich przekroczenia, podatnik i płatnik mogą wystąpić z ponagleniem do organu wyższego stopnia, a potem skarżyć się na opieszałość do sądu administracyjnego. Ustawodawca nie wyznaczył jednak terminów w odniesieniu…
Więcej