okres zasiłkowy

Zwolnienie schowane w szufladzie źródłem kłopotów i szefa i podwładnego

Okres zasiłkowy to czas niezdolności do pracy, za jaki niedysponowanemu przysługują świadczenia. Jeśli nie zostanie poprawnie ustalony płatnik może mieć problemy. Czas pobierania zasiłku chorobowego z tytułu orzeczonej niezdolności do pracy jest limitowany. Podstawowy okres zasiłkowy to dziś 182 dni….
Więcej