odszkodowanie od pracownika

Czy warto iść na kompromis w sprawie zapłaty

Pracodawca ma prawo egzekwować od pracownika wyrównanie szkody, jaką mu wyrządził. W zależności od rodzaju odpowiedzialności pracownika, w grę może wchodzić ograniczone lub pełne odszkodowanie. Uiszczenie opłaty za wyrządzone szkody może okazać się problematyczne zawłaszcza, gdy kwota jest dość duża,…
Więcej

Pracodawca ma prawo żądać odszkodowania

Jeśli pracodawca dopuścił się wobec pracownika ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków, pracownik może odejść z firmy z dnia na dzień. Zbyt pochopna decyzja w tej sprawie może go jednak drogo kosztować. Katalog obowiązków, których naruszenie daje pracownikowi podstawy do rozwiązania…
Więcej

Kiedy pracownik musi zapłacić pracodawcy odszkodowanie

Pracownik ma prawo do natychmiastowego (bez wypowiedzenia) rozwiązania stosunku pracy, gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Jednak gdy rozwiązanie umowy przez pracownika w tym trybie będzie nieuzasadnione, pracodawca ma prawo żądać od pracownika odszkodowania. O…
Więcej

Firma może żądać odszkodowania

Jeśli pracownik wyrządzi pracodawcy szkodę, musi za to ponieść konsekwencje. Pracodawca może bowiem żądać od niego odszkodowania, ale pod warunkiem, że: – szkoda jest wyrządzona z winy pracownika – pracodawca udowodni odpowiedzialność pracownika i wysokość powstałej starty – pracodawca dochodzi…
Więcej