odpowiedzialność władz spółki

Za co i jak odpowiadają prezes i kadra zarządzająca

Członek zarządu, który niewłaściwie wykonuje powierzone mu zadania, musi się liczyć z odpowiedzialnością materialną czy to wobec spółki, czy wobec kontrahentów, czy fiskusa. Zasady odpowiedzialności członków władz wobec spółki za wyrządzoną jej szkodę są dla obu spółek kapitałowych (z o.o….
Więcej