odpowiedzialność członków zarządu

Gdy członek zarządu szkodzi własnej spółce

Spółka, która domaga się od członka zarządu odszkodowania za wyrządzenie krzywdy, musi wykazać, jaki konkretnie przepis prawa lub postanowienie umowy spółki on naruszył. Spółka musi wykazać, że działania członka zarządu, które przyniosły negatywny efekt dla jej działalności były bezprawne. W…
Więcej

Za co prezes stanie przed sądem

Działając na szkodę spółki, członek jej zarządu musi się liczyć nie tylko z grzywną i karą pozbawienia wolności, ale też z zakazem zajmowania dotychczasowego stanowiska. Przestępstwem jest przede wszystkim działanie na szkodę spółki. Mogą je popełnić zarówno osoby biorące udział…
Więcej

Kiedy trzeba opuścić tonący okręt spółki

Członkowie zarządu spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie własnym majątkiem za długi podatkowe, których termin płatności upłynął w trakcie ich kadencji. Zasada to pozwala fiskusowi domagać się zapłaty zaległego podatku od każdego z nich albo od wszystkich łącznie….
Więcej