odpisy amortyzacyjne

Jak obliczyć wysokość odpisów

Wybierając amortyzację degresywną, podatnicy mogą skrócić okres umorzenia. Komplikuje im to jednak zasady obliczania odpisów. Podstawowym sposobem przyspieszenia amortyzacji jest zastosowanie degresywnej metody naliczania odpisów. Można ją stosować do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji środków…
Więcej

Amortyzacja w umowach leasingu

Amortyzacja ma istotne znaczenie w umowach leasingu i wpływa na jego koszty. Przepisy o amortyzacji zawarte w ustawach podatkowych, dzielą rodzaje leasingu na leasing operacyjny i finansowy. W przypadku leasingu finansowego, wyznaczają minimalny okres trwania umowy i pomagają określić dochodowość…
Więcej

Biuro w mieszkaniu spółdzielczym

Wielu podatników do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje własne mieszkania. Jeżeli rozliczają się na zasadach ogólnych, mogą zaliczać określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i…
Więcej