ochrona środowiska

Gdzie szukać pieniędzy na inwestycje ekologiczne

Z analizy zapotrzebowania na środki strukturalne w latach 2007–2013 złożonego np. przez wielkopolskie samorządy infrastruktura ochrony środowiska znalazła się na trzecim miejscu (po drogach i regionalnych przewozach pasażerskich). W tym okresie programowym inwestycje w infrastrukturę podstawową stanowiły aż 92 proc….
Więcej

Selektywna zbiórka odpadów i recykling

1. Kampania Czyste Plaże – siódma edycja kampanii realizowana na terenie nadmorskich gmin województw: pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. 2. Kampania „Czyste Góry” – szósta edycja kampanii realizowana na obszarze województw małopolskiego, śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Babiogórskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego, Podhala,…
Więcej

Więcej pieniędzy na ochronę środowiska

Wczoraj rząd przesądził o podziale 60 mld euro z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 – zarówno między regiony, jak i poszczególne programy wydatkowania unijnej pomocy. Rada Ministrów przyjęła 3 dokumenty dotyczące rozdziału funduszy w najbliższych 5 latach: Narodową Strategię Spójności…
Więcej

12 miesięcy projektu EKOSZKOLENIA

Już ponad 2000 uczestników z całego kraju wzięło udział w seminariach projektu EKOSZKOLENIA, realizowanego na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do tej pory problematyka dostosowania przedsiębiorstw do prawa ochrony środowiska była w firmach traktowana po macoszemu – królowały szkolenia…
Więcej

Stan środowiska w Polsce na tle Unii Europejskiej

Dokument „Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej – raport wskaźnikowy 2004 sporządzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska pozwoli, byśmy historycznie oceniali nasz postęp w zakresie ochrony środowiska – poinformowała rozpoczynając konferencję prasową, Agnieszka Bolesta, podsekretarz stanu…
Więcej