ochrona środowiska

Więcej pieniędzy na ochronę środowiska

Wczoraj rząd przesądził o podziale 60 mld euro z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 – zarówno między regiony, jak i poszczególne programy wydatkowania unijnej pomocy. Rada Ministrów przyjęła 3 dokumenty dotyczące rozdziału funduszy w najbliższych 5 latach: Narodową Strategię Spójności…
Więcej

12 miesięcy projektu EKOSZKOLENIA

Już ponad 2000 uczestników z całego kraju wzięło udział w seminariach projektu EKOSZKOLENIA, realizowanego na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do tej pory problematyka dostosowania przedsiębiorstw do prawa ochrony środowiska była w firmach traktowana po macoszemu – królowały szkolenia…
Więcej

Stan środowiska w Polsce na tle Unii Europejskiej

Dokument „Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej – raport wskaźnikowy 2004 sporządzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska pozwoli, byśmy historycznie oceniali nasz postęp w zakresie ochrony środowiska – poinformowała rozpoczynając konferencję prasową, Agnieszka Bolesta, podsekretarz stanu…
Więcej

Energetycy krytycznie o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Na początku października Ministerstwo Gospodarki opublikowało kolejną wersję projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Według Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE), członka PKPP Lewiatan, projekt jest zły, bo odbiega od realiów rynku oraz fundamentalnych zasad jego funkcjonowania. Nowe zasady wsparcia…
Więcej

Dotacje mają pomóc w ochronie środowiska

Od 21 września do 2 października Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tzw. działania 5.3 „Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska”. To szansa dla firm tego regionu na poprawę konkurencyjności poprzez…
Więcej

#MPR#DO 20 MLN ZŁ Z UE DLA FIRM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firmy, które chcą dostosować się do wymogów ochrony środowiska, mogą skorzystać z Priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unia Europejska przeznaczyła na ten cel na lata 2007-2013 200 mln euro. Przedsiębiorcy mają więc dużą szansę na pozyskanie dotacji UE…
Więcej