obrót magazynowy

Przesunięcie towaru z magazynu do magazynu

Ani ustawa o rachunkowości, ani przepisy podatkowe nie narzucają przedsiębiorcom zasad, na jakich ma odbywać się obrót magazynowy. Powinien on być jednak tak zorganizowany, aby umożliwiał sprawne i bezbłędne sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz innych zestawień, również o charakterze…
Więcej