niepełnosprawny pracownik

Podjazd jest potrzebny ale bardziej równość

Wbrew stereotypom zatrudnienie niepełnosprawnego nie wiąże się z kłopotliwymi zmianami i kosztami. Często wystarczą niewielkie zmiany w sposobie zagospodarowania wnętrz i uświadomienie ludziom, że nie należy traktować nowego pracownika jak dziecka i pomagać mu zawsze i za wszelką. Osoba niepełnosprawna…
Więcej

Refundacja zamiast dofinansowania na niepełnosprawnych

Firmy zatrudniające inwalidów najpierw będą musiały opłacić za nich składki ZUS, a potem wystąpić o ich zwrot do PFRON. Takie zmiany w pomocy publicznej dla przedsiębiorców przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Prace…
Więcej

Masz niepełnosprawnych, rozlicz się z dofinansowania

Jeszcze tylko tydzień mają pracodawcy na rozliczenie otrzymanego w ubiegłym roku dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Ci, którzy w 2006 r. korzystali z pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych, otrzymywali ją w formie zaliczek. Teraz muszą się z nich rozliczyć. Do 15…
Więcej

Na jakie preferencje może liczyć pracodawca

Pracodawcy, którzy zatrudnią niepełnosprawnego, mogą liczyć m.in. na dofinansowanie do składek na ubezpieczenia społeczne i do wynagrodzeń takiego pracownika. Firmy, które nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, są z tego tytułu zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych….
Więcej

Odpłacą wiernością za okazane im serce

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może być świetnym posunięciem biznesowym. I to nie tylko ze względu na przywileje finansowe. – Dla dużej części społeczeństwa niepełnosprawny równa się niezdolny do pracy. Dlatego chcemy, by równouprawnienie takich osób w zatrudnieniu stało się w świadomości…
Więcej