nauczyciele

900 mln zł na podwyżki dla nauczycieli

Pracownicy uczelni wyższych – zgodnie z obietnicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – otrzymają podwyżki. Resort najpóźniej na początku kwietnia przekaże uczelniom informacje o wysokości dotacji na ten cel. Największe uniwersytety mogą dostać nawet kilkadziesiąt milionów złotych.  – W tej…
Więcej

Regulaminy płacowe ciągle z błędami

Związki nie konsultują przyznawania dodatków do wynagrodzeń. Do takich wniosków doszedł wojewoda podlaski, uchylając sprzeczne z prawem postanowienia uchwalonego przez Radę Miasta Białystok regulaminu wynagradzania nauczycieli. W uchwale tej rada zapisała, że dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje prezydent po…
Więcej

Temat lekcji : walka o podwyżki

Wczorajszy dzień nauczyciele rozpoczęli od dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. „Do strajku przyłączyli się także nasi koledzy i koleżanki z Solidarności nauczycielskiej” mówi Gerhard Przybylski, szef zarządu powiatowego ZNP. „Z protestu wyłączone był placówki opieki całodobowej”. Strajk odbył się podczas dwóch pierwszych…
Więcej