Naczelny Sąd Administracyjny

Jak skutecznie dochodzić swoich praw

Jeśli podatnik stwierdzi, że na skutek niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym powstała u niego nadpłata podatku ma prawo wystąpić do naczelnika urzędu celnego. We wniosku tym powinien przedstawić argumenty za niezgodnością kwestionowanego przepisu z prawem wspólnotowym. Ponieważ polscy urzędnicy…
Więcej