międzynarodowe standardy sprawozdawczości

Dwa razy więcej pracy, ale czasu mniej

Terminy sporządzania określonych przepisami polskiego prawa skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych wyznaczają rytm pracy każdej jednostki, a także jej inwestorów czy analityków. Niektóre firmy mogą być jednak w tym roku zaskoczone tym, że konieczność sporządzania tych sprawozdań zgodnie z międzynarodowym…
Więcej

Czy to jest leasing, czy to inna umowa

Spółki często podpisują umowy niemające prawnej formy umowy leasingu, ale przenoszące prawo do użytkowania aktywów (nieruchomości, maszyn lub innego wyposażenia) w zamian za uzgodnioną płatność, a zatem zawierające elementy leasingu. Dlatego zawarcie istotnej umowy trzeba poprzedzić analizą jej skutków zgodnie…
Więcej

Czy przychody są nasze

Zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości o przychodzie decyduje nie dokument i wypisane na nim wartości, ale rola, w której występujemy, wystawiając dany dokument. Międzynarodowy standard rachunkowości 18: Przychody, mówi, że przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w…
Więcej

Nareszcie pełna kontrola,

Nie zawsze spółka dominująca naprawdę dominuje. Często jej decyzjom sprzeciwiają się mniejszościowi udziałowcy. A może ich wykupić? To dobry pomysł, ale jak to później rozliczyć? Wiele spółek nie widzi problemu – po prostu powstaje kolejny kawałek wartości firmy w skonsolidowanym…
Więcej