Lukas bank

Rekomendacje lidera informatyki

Lukas Bank określił 2005 rok jako przełomowy pod względem informatyzacji. W banku zmodernizowane zostały dwa najważniejsze dla niego obszary działalności: obsługa klientów banku i własna księgowość oraz sprawozdawczość. Jako korzyści z modernizacji można wymienić: • Bieżąca obsługa przez wszystkie możliwe…
Więcej