likwidacja spółki

Czy możliwa jest kontrola spółki po jej likwidacji

Likwidacja spółki osobowej, która była podatnikiem VAT, uniemożliwia przeprowadzenie jej kontroli w zakresie obowiązków związanych z tym podatkiem. Czynności kontrolne w tym zakresie nie mogą być przeprowadzone w stosunku do wspólników nieistniejącej spółki. Spółka cywilna i spółka prawa handlowego niemająca…
Więcej

Likwidację może dokończyć tylko likwidator

Gdy po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje jeszcze jakiś majątek, który nie był objęty likwidacją, można ustanowić likwidatora, który dokończy likwidację spółki. W listopadzie 2001 r. zawarto umowę zawiązującą spółkę z o.o., której udziałowcami i członkami zarządu…
Więcej