Szef może zwolnić chorowitych

Choć w trakcie choroby pracownik jest chroniony przed utratą etatu, po odzyskaniu zdolności do pracy jego długotrwałe lub częste nieobecności mogą stanowić samoistną przyczynę wypowiedzenia – pisze dzisiejsza Rzeczpospolita.   Długotrwałe absencje chorobowe załogi destabilizują działalność zakładu, gdyż pracodawca musi…
Więcej

Nadużywanie L4 nie zawsze skończy się dyscyplinarką

Tylko naruszanie celu, w jakim zostało wydane zwolnienie lekarskie pracownikowi, może uzasadniać jego zwolnienie w trybie natychmiastowym – wyjaśnia Rzeczpospolita. Lekarz wystawia zwolnienie po to, by pracownik jak najszybciej mógł odzyskać zdolność psychofizyczną niezbędną do wykonywania pracy. W praktyce jednak…
Więcej

Posada chorego jest zagrożona, gdy częsta absencja dezorganizuje działanie firmy

Pracownik notorycznie korzysta ze zwolnień lekarskich. Powoduje to ciągłą konieczność organizowania zastępstw. Czy częste zwolnienia mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy” – pyta czytelnik. W wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub oświadczeniu o rozwiązaniu angażu bez wypowiedzenia pracodawca…
Więcej