księgowość

Jak prowadzić dokumentację podatkową

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, tj. rozliczają się z dochodów z prowadzenia firmy według skali podatkowej albo wedle stawki liniowej 19 procent, mają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Dopiero gdy przychody firmy netto za dany rok wyniosą…
Więcej

Przesunięcie towaru z magazynu do magazynu

Ani ustawa o rachunkowości, ani przepisy podatkowe nie narzucają przedsiębiorcom zasad, na jakich ma odbywać się obrót magazynowy. Powinien on być jednak tak zorganizowany, aby umożliwiał sprawne i bezbłędne sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych oraz innych zestawień, również o charakterze…
Więcej

By nadążyć za zmieniającymi sie przepisami

Księgowi są grupą zawodową, która ze względu na ciągłe zmiany w przepisach, musi się uczyć całe życie. Wiele podmiotów oferuje specjalistyczne szkolenia dla księgowych. Jedną z organizacji oferujących tego typu szkolenia jest Fundacja Rozwoju Rachunkowości (FRR). Fundacja oferuje szkolenia obejmujące…
Więcej

Więcej informacji z danych księgowych

Współczesna księgowość to obecnie domena systemów informatycznych. Tradycyjne wyobrażenie księgowego, zagłębionego w fakturach, rachunkach i segregatorach odchodzi w przeszłość. Dziś, w wielu wypadkach, personel księgowy korzysta ze specjalistycznych, kompleksowych aplikacji finansowo-księgowych, organizujących obieg dokumentów i proces ewidencji operacji gospodarczych. Dodatkowo,…
Więcej

Zakupu świadectw nie można rozliczyć od razu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wydatki poniesione w związku z obowiązkiem przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych są kosztami bezpośrednimi. Benedykt Rubak konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte zauważa, że wyrok NSA przełamuje dotychczasową, stosunkowo…
Więcej