koszty

Dzięki kosztom oszczędzamy na podatku

Pracownikowi przysługują tylko zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, najczęściej niewiele powyżej 100 zł miesięcznie. Przedsiębiorca ma tu większe możliwości. A wyższe koszty to niższy podatek. Z reguły zaoszczędzi również na składkach ubezpieczeniowych. Koszty możemy rozliczać, jeśli jesteśmy opodatkowani według skali lub…
Więcej

Działalność socjalna nie wpływa na przychody firmy

Pracodawca może finansować działalność socjalną zasadniczo tylko za pośrednictwem ZFŚS. Wolno mu to robić również ze środków obrotowych, ale wydatki te nie będą dla niego kosztem uzyskania przychodu. Kosztem są natomiast odpisy i zwiększenia na ZFŚS, jeśli zostały faktycznie wpłacone…
Więcej