koszty zatrudnienia

Redukcja kosztów zatrudnienia bez redukcji etatów?

Poszukiwanie oszczędności w firmie, szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego, często sprowadza się do redukcji liczby pracowników. Nie zawsze jednak jest to rozwiązanie optymalne. Podczas konferencji „Optymalizacja kosztów zatrudnienia”, która odbędzie się w dniu 10 września 2009, zaproszeni goście zaprezentują wdrożenia…
Więcej

Jak obniżyć koszty zatrudnienia pracownika

Dla pracodawcy każdy nowy pracownik to dodatkowe wydatki. Można ich jednak uniknąć albo je obniżyć. Wystarczy zatrudnić bezrobotnego, niepełnosprawnego lub młodocianego. Pozyskać pieniądze z urzędu pracy można poprzez refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej a także…
Więcej