kontrakt menedżerski

JAK ROZLICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ WYKONYWANĄ OSOBIŚCIE

Osoba samozatrudniona, czyli prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, może wybrać korzystne formy opodatkowania. Osiągnięty dochód jest u takiego podatnika opodatkowany liniową stawką 19 proc. lub według skali – stawkami 18 i 32 proc. Dochody z działalności gospodarczej mogą być również pod…
Więcej

Zamiast być menedżerem, lepiej założyć spółkę

Spółka menedżerska to dobry sposób na ominięcie zakazu rozliczania się stawką liniową. Dobry, bo akceptują go urzędy. Samodzielnie działający menedżer nie może płacić podatku liniowego i odliczać faktycznych kosztów świadczenia usług, bowiem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,…
Więcej

Menedżer odpowiada inaczej niż pracownik

Najważniejsza różnica między umową o pracę a kontraktem menedżerskim polega na tym, że zarządca jest autonomiczny i niezależny od pracodawcy. Natomiast pracownik podlega poleceniom pracodawcy co do sposobu świadczenia pracy, jej miejsca, czasu, terminów. Kontrakt zwany jest inaczej umową o…
Więcej

Kontrakt menedżerski – komu to się opłaca

Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce, a także zwiększenie specjalizacji wykonywanych usług spowodowały wytworzenie nowej umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem – kontraktu menedżerskiego. Potrzeba odmiennej regulacji praw i obowiązków stron była związana również z brakiem elastyczności polskiego prawa pracy, które nie pozostawiały…
Więcej