kodeks pracy

Czas pracy

Sporo praktycznych trudności nastręczają przepisy o czasie pracy. Dzieje się tak zwłaszcza po niedawnych zmianach w prawie, które przemodelowały kodeksowe ujęcie czasu pracy i jego możliwych rozkładów. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują,…
Więcej

Ustalamy przyczyny wypadku w pracy

Zgodnie z artykułem 234 kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie o pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku. Musi też podjąć odpowiednie…
Więcej