kodeks pracy

Kiedy trzeba przenieść przyszłą matkę do innej pracy

Kodeks pracy zapewnia przyszłej matce szczególne przywileje. Jednym z nich jest konieczność stworzenia przez pracodawcę odpowiednich warunków pracy, które zapewnią kobiecie spodziewającej się dziecka ochronę jej zdrowia oraz prawidłowy przebieg ciąży. Oznacza to obowiązek przeniesienia kobiety w ciąży do innej…
Więcej

Gdy pracownik podaje pracodawcy nieprawdziwe informacje

W powszechnym przekonaniu to pracodawcy naruszają przepisy, pozbawiając pracowników ich uprawnień. Jednak bywają sytuacje, że to pracownicy zachowują się nielojalnie wobec pracodawcy. W celu uzyskania świadczeń przedkładają nieprawdziwe informacje mające wpływ na ich sytuację prawną. Postępowanie zgodne z przepisami kodeksu…
Więcej

Co należy zapewnić pracownikom

Upalne lato to trudny czas dla osób pracujących. Aby uczynić go mniej uciążliwym, przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązki, których niewypełnienie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny. Pracodawca w czasie występowania wysokich temperatur musi zapewnić…
Więcej

Czas pracy

Sporo praktycznych trudności nastręczają przepisy o czasie pracy. Dzieje się tak zwłaszcza po niedawnych zmianach w prawie, które przemodelowały kodeksowe ujęcie czasu pracy i jego możliwych rozkładów. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują,…
Więcej