kodeks pracy

Co dostanie pracownik w podróży służbowej

Pracownikowi, który wyjeżdża w podróż służbową, pracodawca musi zwrócić koszty tego wyjazdu. Przepisy szczegółowe (rozporządzenia) mówią tylko o zwrocie kosztów podróży pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej sferze budżetowej. Z kodeksu pracy wynika że w stosunku do pozostałych pracowników warunki…
Więcej

Gdy pracownik wyrządził szkodę osobie trzeciej

Pracodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika osobie trzeciej, podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. Ma jednak prawo dochodzenia zwrotu tego świadczenia od pracownika. Nawet po naprawieniu szkody przez pracodawcę pracownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko wówczas, gdy zachodzą podstawy do…
Więcej

Kiedy trzeba przenieść przyszłą matkę do innej pracy

Kodeks pracy zapewnia przyszłej matce szczególne przywileje. Jednym z nich jest konieczność stworzenia przez pracodawcę odpowiednich warunków pracy, które zapewnią kobiecie spodziewającej się dziecka ochronę jej zdrowia oraz prawidłowy przebieg ciąży. Oznacza to obowiązek przeniesienia kobiety w ciąży do innej…
Więcej