kodeks pracy

Stażystka nie skorzysta z macierzyńskiego

Bezzasadne jest zastosowanie wobec ciężarnej stażystki art. 177 § 3 kodeksu pracy, który wskazuje, że umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie…
Więcej