kodeks pracy

Ustalamy przyczyny wypadku w pracy

Zgodnie z artykułem 234 kodeksu pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie o pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku. Musi też podjąć odpowiednie…
Więcej

Stażystka nie skorzysta z macierzyńskiego

Bezzasadne jest zastosowanie wobec ciężarnej stażystki art. 177 § 3 kodeksu pracy, który wskazuje, że umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie…
Więcej