kadra kierownicza

Wyłanianie leaderów kadry kierowniczej

Wykwalifikowana kadra kierownicza jest podstawą prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. Dlatego wiele firm wdraża specjalne programy, których celem jest przygotowanie wybranych osób do pełnienia funkcji kierowniczych oraz prawidłowe wypełnianie obowiązków przez kadrę kierowniczą w firmie. Program Leasing@IBM jest przeznaczony dla…
Więcej

#MPR#Zagraniczni prezesi na saksach w Polsce

Szefowie firm, członkowie zarządów, eksperci i doradcy kierownictw spółek – to najliczniejsza grupa cudzoziemców otrzymujących pozwolenie na pracę w Polsce. Do przedstawicieli kadry kierowniczej trafiła ponad jedna trzecia zezwoleń na pracę wydanych w ubiegłym roku cudzoziemcom w Polsce. Wojewodowie wydali…
Więcej