intranet

Bo komunikacja jest najważniejsza…

Wszechstronny portal korporacyjny jest przede wszystkim nowoczesnym narzędziem wspierającym działalność firmy w każdym jej wymiarze. Portal korporacyjny jest system zapewniający dostęp do informacji, usług i ludzi, potrzebnych do realizacji działań biznesowych. Powinien umożliwić pracownikom wygodny wgląd we wszystko, co jest…
Więcej

Intranet jest potrzebny każdemu przedsiębiorstwu

W większości przypadków wdrożenie intranetu przynosi przedsiębiorstwu wymierne korzyści. Wdrażanie intranetu niezależnie od typu firmy może przynieść jej korzyści. Istnieje jednak kilka rodzajów firm, w których wprowadzenie Intranetu jest naprawdę bardzo pomocne. Do takich firm należą firmy o rozbudowanej strukturze…
Więcej

Portal wewnętrzny buduje się etapami

Z technicznego punktu widzenia portal korporacyjnym jest kolejnym wcieleniem Intranetu, który pośredniczy w dostępie do wszystkich zasobów w firmie lub w organizacji. Z czysto funkcjonalnego punktu widzenia portal korporacyjny jest rozbudowanym Intranetem, umożliwiającym pracownikom na przykład dostęp w jednym miejscu…
Więcej

Kiedy komunikacja jest na wagę złota

Portal korporacyjny jest narzędziem zarządzania wiedzą. Jest to wysoce zintegrowany system informacyjny, który łączy wszystkie występujące w organizacji aplikacje, jednocześnie stając się punktem dostępu do informacji im funkcjonalności potrzebnych pracownikom, partnerom i klientom, bez względu na miejsce czy urządzenie dostępowe….
Więcej

Pracownik może podpisywać listę obecności w intranecie

Prawie 90 proc. większych firm posiada sieć wewnętrzną. Najczęściej narzędzie to wykorzystuje się do gromadzenia danych i zarządzania wiedzą organizacji. Ułatwia też komunikację między kierownictwem i pracownikami. Przełożony za pomocą intranetu może np. wydawać polecenia służbowe. Dużym udogodnieniem zarówno dla…
Więcej