interview

Job-Interview-Reports.pl – startuje nowy serwis ułatwiający przepływ informacji na temat rozmów kwalifikacyjnych.

Job-Interview-Reports.pl jest serwisem internetowym tworzącym platformę do wymiany informacji, wspierającym poszukujących pracy jak i pracodawców. Adresowany jest do użytkowników poszukujących pracy i oferujących pracę, za którą wynagrodzenie miesięczne przekracza kwotę PLN 3.500,-. Są to najczęściej stanowiska dedykowane dla wysoko kwalifikowanych…
Więcej