interesy pracodawcy

Szkolenia dla pracowników bez ryzyka dla firmy

Pracodawca powinien zabezpieczyć własne interesy, kierując pracownika na różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy mogą dokształcać się samodzielnie lub na podstawie skierowania pracodawcy. Ta różnica ma duże znaczenie przy określaniu praw i obowiązków zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Zakres…
Więcej