informatyzacja

Rekomendacje lidera informatyki

Lukas Bank określił 2005 rok jako przełomowy pod względem informatyzacji. W banku zmodernizowane zostały dwa najważniejsze dla niego obszary działalności: obsługa klientów banku i własna księgowość oraz sprawozdawczość. Jako korzyści z modernizacji można wymienić: • Bieżąca obsługa przez wszystkie możliwe…
Więcej

Informatyka w służbie HR

Oprogramowanie wspierające menedżerów i dział kadr. Naliczanie płac to standard. Czego jeszczemożna oczekiwać po firmowych systemach” Systemy informatyczne wspierają zarządzanie zasobami ludzkimi nie tylko odciążając działy kadr, ale przede wszystkim umożliwiając sprawniejszą organizację pracy i podnosząc jej efektywność. Standardem w…
Więcej